cosmische danser
Home Introductie Diensten India Informatie Contact

Activiteiten India
Van Gennip: ‘India is onze nieuwe buur’

De tweede dag van de bedrijvenmissie naar India heeft voor verschillende deelnemende bedrijven al waardevolle contacten opgeleverd. Staatssecretaris Van Gennip, die de missie begeleidt, opende maandag 4 september 2006 de matchmakingbijeenkomst in New Delhi.

Onder de dertig deelnemende bedrijven is bedrijfsadviseur voor het MKB, Sandra Oemrawsingh, een van de vier vrouwen van Surinaams-Indiase afkomst. Zij ervaart de reis als een openbaring. Dankzij haar kennis van het Hindi, de belangrijkste taal in India, kon zij moeiteloos overschakelen in de lokale taal tijdens de ontmoeting met Indiase ondernemers. ‘India is dichterbij dan je denkt,’ concludeert Oemrawsingh. ‘Ik zie genoeg mogelijkheden op de Indiase markt.’

‘We need a new Gandhi’
Als onderdeel van het culturele programma bezocht Van Gennip samen met de Nederlandse ambassadeur in India, Eric Niehe, het monument ter nagedachtenis van Gandhi, een van de grondleggers van de moderne staat India. Van Gennip, altijd al geïmponeerd door Gandhi’s levensvisie, stelde dat ‘wij een nieuwe Gandhi nodig hebben, die begrijpt hoe je moet omgaan met de diversiteit in religies en culturen.’

Innovatief
Illustrerend voor waar India staat op technisch-wetenschappelijk vlak, was het aansluitende bezoek van Van Gennip aan een innovatief museum dat een multimediaal beeld van Gandhi geeft. Ook het Apollo Hospital in New Delhi bood Van Gennip een blik op het moderne India. Het ziekenhuis, onderdeel van een keten van private ziekenhuizen, beschikt over een CTMR-scan, een van de modernste apparaten in zijn soort.

Kansen
India, met de snelst groeiende economie onder de opkomende markten, biedt belangrijke handels- en investeringskansen voor Nederland. Met zijn één miljard inwoners is het een interessante afzetmarkt voor Nederland. Een goed voorbeeld van een bedrijf dat zijn kansen heeft gegrepen, is het Nederlands Vaccin Instituut, dat samenwerkt met Panacea Biotic. Het biotechnologiebedrijf kon dan ook op een bezoek van Van Gennip rekenen.

Een nieuwe buur
Tijdens een rondetafelgesprek met FICCI, een koepelorganisatie van Indiase Kamers van Koophandel, werd afgesproken dat een Indiase delegatie van MKB-bedrijven in het eerste kwartaal van 2007 naar Nederland komt. 'Wij zien India als een ‘new neighbour’ die wij graag snel willen ontmoeten,’ sprak Van Gennip.

Daarnaast werd bekendgemaakt dat Nederland op korte termijn een kantoor van DBIN (Dienst Buitenlandse Investeringen in Nederland) opent in India om Indiase investeerders voor Nederland te interesseren.

Ministerie van Economische Zaken 7 September 2006

©2007 JJ Geuke | Webdesign